Rozvrh hodín - aktuálne plánované akcie

Aktivity projektu boli ukončené v mesiaci september 2011.