Prihláška na vzdelávanie pre 1. cieľovú skupinu
2. beh (2010/2011)