Prihláška na vzdelávanie pre 1. cieľovú skupinu
1. beh (2009/2010)