Prihláška

1. cieľová skupina

Prihlasovanie sa pre 1. cieľovú skupinu pre 2. beh bolo ukončené. Momentálne prebieha spracovanie a vyhodnocovanie prihlášok.
Ďalšie informácie nájdete na stránke Informácie.
Informácie o počtoch prihlásených môžete nájsť na stránke Informácie o podaných prihláškach uchádzačov elektronickou formou.

Štatistické informácie 1. cieľovej skupiny - 2. beh vzdelávania (pdf)
Vybratí frekventanti 1. cieľovej skupiny - 2. beh vzdelávania (pdf)

Upozornenie:
   Aktuálne informácie nájdete v časti InformácieDVUi

2. cieľová skupina

Prihlasovanie sa pre 2. cieľovú skupinu bolo ukončené.

Ďalšie kolo vzdelávania v projekte nie je plánované ...

Upozornenie:
   Aktuálne informácie nájdete v časti Informácie3. cieľová skupina

Prihlasovanie sa pre 3. cieľovú skupinu pre 2. beh bolo ukončené. Momentálne prebieha spracovanie a vyhodnocovanie prihlášok.
Ďalšie informácie nájdete na stránke Informácie.
Informácie o počtoch prihlásených môžete nájsť na stránke Informácie o podaných prihláškach uchádzačov elektronickou formou.

Štatistické informácie 3. cieľovej skupiny - 2. beh vzdelávania (pdf)
Vybratí frekventanti 3. cieľovej skupiny - 2. beh vzdelávania (pdf)

Upozornenie:
   Aktuálne informácie nájdete v časti Informácie