Informácie pre záujemcov o vzdelávanie

1. cieľová skupina | 2. cieľová skupina | 3. cieľová skupina

DVUi

1. cieľová skupina - 2.beh

Názov vzdelávacej aktivity v projekte:
Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu

Názov akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania:
Vyučovanie informatickej výchovy - Typ štúdia: špecializačné štúdium
Počet kreditov: 41


Vzdelávanie učiteľov potrvá jeden rok a bude pozostávať zo 130 vyučovacích hodín v nasledujúcej štruktúre:
 • úvodné 4-dňové sústredenie – 32 hodín,
 • 10 stretnutí s odstupom 3 až 4 týždne, každé po 6 hodín,
 • vypracovanie záverečnej práce – 18 hodín (seminár),
 • záverečné 2,5-dňové sústredenie – 20 hodín.
Základnou časovou jednotkou vzdelávania bude modul so 6 vyučovacími hodinami. Oblasti vzdelávania sa budú organizovať do celkov pozostávajúcich z jedného, dvoch či viacerých modulov.

Predpokladaný koniec 2. behu vzdelávania: júl 2011.

stredisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

· začiatok vzdelávania: 13.10.2010 (1., 2. a 4. skupina), 14.10.2010 (6. skupina), 17.10.2010 (3. a 5. skupina)
· rozdelenie študijných skupín 1. cieľovej skupiny
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu, pre 3. skupinu, pre 4. skupinu, pre 5. skupinu, pre 6. skupinu

stredisko: Univerzita Komenského v Bratislave

· začiatok vzdelávania: 16.09.2010
· rozdelenie študijných skupín 1. cieľovej skupiny
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu

stredisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

· začiatok vzdelávania: 29.09.2010
· rozdelenie študijných skupín 1. cieľovej skupiny
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu

stredisko: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

· začiatok vzdelávania: 06. 10. 2010
· rozdelenie študijných skupín 1. cieľovej skupiny
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu, pre 3. skupinu, pre 4. skupinu

stredisko: Žilinská univerzita v Žiline

· začiatok vzdelávania: 29. 09. 2010
· rozdelenie študijných skupín 1. cieľovej skupiny
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu, pre 3. skupinu, pre 4. skupinu
2. cieľová skupina

Názov vzdelávacej aktivity v projekte:
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ

Názov akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania: Všeobecno-vzdelávací predmet informatika
Typ štúdia: kvalifikačné štúdium
Počet kreditov: 116


Vzdelávanie učiteľov potrvá päť semestrov (v semestri plánujeme 12 pracovných týždňov) a bude pozostávať zo 480 vyučovacích hodín v nasledujúcej štruktúre:
 • 1. semester 96 hodín (12 pracovných týždňov po 8 vyučovacích hodinách na stretnutie – prezenčné alebo dištančné),
 • 2. semester 96 hodín,
 • 3. semester 96 hodín,
 • 4. semester 96 hodín,
 • 5. semester 72 hodín výučby a 24 hodín na vypracovanie záverečnej práce,
 • obhajoba záverečnej práce spojená s odbornou rozpravou.
Základnou časovou jednotkou vzdelávania bude modul so 8 vyučovacími hodinami. Oblasti vzdelávania sa budú organizovať do celkov (študijných predmetov) pozostávajúcich z jedného, dvoch alebo troch modulov.

Predpokladaný koniec vzdelávania: júl 2011.

stredisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

· začiatok vzdelávania 4.semestra: 08. 10. 2010
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu

stredisko: Univerzita Komenského v Bratislave

· začiatok vzdelávania 4.semestra: 01.10.2010
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu

stredisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

· začiatok vzdelávania 4.semestra: 24.09.2010
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu

stredisko: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

· začiatok vzdelávania 4.semestra: 01. 10. 2010
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu

stredisko: Žilinská univerzita v Žiline

· začiatok vzdelávania 4.semestra: 24. 09. 2010
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu
3. cieľová skupina - 2.beh

Názov vzdelávacej aktivity v projekte:
Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ

Názov akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania: Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách
Typ štúdia: špecializačné štúdium
Počet kreditov: 47


Vzdelávanie učiteľov potrvá jeden rok a bude pozostávať zo 160 vyučovacích hodín v nasledujúcej štruktúre:
 • dva semestre priameho aj dištančného (e-learning) vyučovania, v každom semestri 10 týždňov po 4 hodiny výučby – spolu 80 hodín,
 • po každom semestri 4-dňové sústredenie – spolu 64 hodín,
 • vypracovanie záverečnej práce – 16 hodín (seminár),
Základnou časovou jednotkou vzdelávania bude modul s 8 vyučovacími hodinami. Oblasti vzdelávania sa budú organizovať do celkov pozostávajúcich z jedného, dvoch či viacerých modulov.

Predpokladaný koniec 2. behu vzdelávania: júl 2011

stredisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

· začiatok vzdelávania: 24. 09. 2010
· rozdelenie študijných skupín 3. cieľovej skupiny
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu, pre 3. skupinu, pre 4. skupinu, pre 5. skupinu

stredisko: Univerzita Komenského v Bratislave

· začiatok vzdelávania: 02. 10. 2010
· rozdelenie študijných skupín 3. cieľovej skupiny
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu

stredisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

· začiatok vzdelávania: 25.09.2010
· rozdelenie študijných skupín 3. cieľovej skupiny
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu

stredisko: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

· začiatok vzdelávania: 01. 10. 2010 (1. a 2. skupina), 02. 10. 2010 (3. skupina)
· rozdelenie študijných skupín 3. cieľovej skupiny
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu, pre 3. skupinu

stredisko: Žilinská univerzita v Žiline

· začiatok vzdelávania: 09. 10. 2010
· rozdelenie študijných skupín 3. cieľovej skupiny
· rozvrh pre 1. skupinu, pre 2. skupinu, pre 3. skupinu, pre 4. skupinu
DVUi

Začiatok dodávky didaktickej techniky na školy

Informácie o 1. behu vzdelávania

1. cieľová skupina - 1.beh

Zoznam frekventantov vzdelávania - aktualizácia 11. 8. 2009
Štatistické informácie o výbere uchádzačov - aktualizácia 11. 8. 2009
Informácie o podaných prihláškach uchádzačov elektronickou formou
Začiatok vzdelávania: 28. október 2009.2. cieľová skupina

Zoznam frekventantov vzdelávania - aktualizácia 17. 8. 2009
Štatistické informácie o výbere uchádzačov - aktualizácia 29. 5. 2009
Informácie o podaných prihláškach uchádzačov elektronickou formou
Začiatok vzdelávania: 13. jún 2009.3. cieľová skupina - 1.beh

Zoznam frekventantov vzdelávania - aktualizácia 28. 9. 2009
Štatistické informácie o výbere uchádzačov - aktualizácia 1. 9. 2009
Informácie o podaných prihláškach uchádzačov elektronickou formou
Začiatok vzdelávania: 25. september 2009 (19.9.2009 Univerzita Komenského v Bratislave).