Harmonogram

Názov aktivity

Predpokladaný termín realizácie

Rok realizácie

2008 2009 2010 2011

Mesiac realizácie

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Riadenie projektu

  × × × × × × × × × × × × × × × ×× × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×  

Publicta a informovanosť

  × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×  

1.4 Monitoring a hodnotenie projektu

  × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×  

2.1 Zariadenie a vybavenie projektu

      × × × × × × ×× ×                                                    

Vzdelávanie

          × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×  

1.1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu

1. beh (350 učiteľov)

                        × × × × × × × × × × × ×                            

2. beh (350 učiteľov)

                                                × × × × × × × × × × × ×    

1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ

1 beh (200 učiteľov)

                × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×    

1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ

1. beh (300 učiteľov)

                        × × × × × × × × × × × ×                            

2. beh (300 učiteľov)

                                                × × × × × × × × × × × ×    
DVUi